logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Naši partneri

Allianz-SP, a.s.
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s.
QBE poisťovňa, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Groupama poisťovňa, a.s.
WÜSTENROT poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
ING Životná poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko
UNION poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
AEGON Levensverzekering N.V., pobočka zahraničnej poisťovne
AMSLICO AIG Life poisťovňa, a.s.
AIG Europe S.A.
Prvá stavebná sporiteľňa
UniCredit bank
Všeobecná úverová banka
OTP banka
Sberbank